نحوه ساخت این گونه از کانکس به گونه ای  میباشد که پس از مشخص شدن پلان فنداسیون و پلان کانکس کمپ از نظر اندازه و ابعاد که از سوی خریدار محترم تایید میگردد از ناحیه شرکت کانکس آرمکس طرح سه بعدی کانکس با کلیه جزئیات به سمع و نظر خریدار محترم ارائه میگردد. بعد از این مرحله محل ساخت یا نصب کانکس کمپ بصورت رایگان مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و از طرف کارشناس فنی شرکت آرمکس گزارشات لازم به دفتر فنی ارسال میگردد.

پس از تایید کارشناسان دفتر فنی به موازات اقدامات تدارکاتی و اجرای فنداسیون کف ، کلیه قطعات بصورت برش خورده و آماده  به محل پروژه ارسال شده و پس از اتصال ستونهای سازه به محل بیس پلیتها و اجرا خر پا جهت مستحکم کردن سقف کانکس بلافاصله کانال های یو به تیر ها و ستونها متصل  شده و اجرای مرحله ضد زنگ که یکی از ارکان مهم میباشد شروع و پس از اتمام ساندویچ پانلها نصب میشوند.

در مراحل پایانی جانمایی درب ها و پنجره ها با حفاظ ، مرحله سیم کشی و سرامیک کف میباشد که پس از تایید نهایی خریدار محترم جهت تحویل پروژه توسط نماینده شرکت کانکس آرمکس کلیه دیفکتها احتمالی از سمت این شرکت را طی ۲۴ ساعت مرتفع نموده و کانکس کمپ تحویل خریدار محترم میگردد.

انواع کانکس کمپ به شرح زیر می باشد :

کانکس کمپ تولیدی شرکت کانکس آرمکس در ابعاد و اندازه های مختلف و با کاربری های متفاوت طراحی و تولید میشوند و به صورت  کانکس کمپ تجهیز کارگاه ،  کانکس کمپ اداری ،کانکس  کمپ بیمارستانی ،کانکس کمپ مدارس و دانشگاهی ، کانکس کمپ کارگری و خوابگاهی به صورتهای پیچ و مهره ایی ، جوش و پرتابل طراحی و در محل خریدار محترم نصب میگردند.