کانکس کارگاهی یا همان کانکس کارگری، نوعی کانکس است که جهت استقرار کارگران و پرسنل کارگری میباشد که بر سر پروژه های ساختمانی فعالیت می کنند در نظر گرفته می شود که در اصل حکم یک کارگاه متحرک را دارا بوده و این امکان را برای کارفرما فراهم میکند که هنگامی که پروژه ساختمانی به پایان رسید کانکس های کارگری را از محل پروژه به محل پروژه ساختمانی دیگر منتقل کرد.

کانکس کارگاهی آرمکس به صورت های مختلفی طراحی و تولید میگردند از جمله کانکس کارگاهی سالنی،کانکس کارگاهی خوابگاهی،کانکس کارگاهی دو اتاقه،کانکس کارگاهی سالنی با آبدارخانه،کانکس کارگاهی سه اتاقه و حتی میتوان تعداد اتاق ها را طبق درخواست مشتریان کم یا زیاد نمود.

این تیپ از کانکس را میتوان بصورت مدولار و پرتابل بصورت کانکس کارگاهی دو طبقه و دو قلو و چند قلو طراحی و تولید کرد.

مزایای کانکس کارگاهی به شرح زیر می باشد :

۱- ساخت سریع و آسان و سریع النصب بودن کانکس کارگاهی.

۲- قیمت مناسب و ارزان آن نسبت به کانکسهای تیپ اداری و پانلی.

۳- نداشتن محدویت در ابعاد ساخت و اجرا این نوع تیپ کانکس.

۴- سازگار بودن کانکس کارگاهی با شرایط اقلیمی و آب و هوایی.