کانکس چرخدار به صورتی طراحی و تولید میشود که قابلیت حمل و نقل سریع را داشته باشد.کاربری این نوع کانکس در مواردی است که کاروان یا همان کانکس چرخ دار در فواصل زمانی کوتاهی از  یک مکان به مکان دیگر باید جابه جا شود.

موارد استفاده کانکس چرخدار یا سیار در پروژه های راه سازی ، کانکس کترینگ ، کانکس  نیروی انتطامی و پلیس،  کانکس سرویس های بهداشتی سیار ،  کانکس کمپ های تفریحی ، کانکس مدیریت بحران ، کانکس آشپزخانه سیار ، کانکس فست فود ، کانکس کتاب فروشی وغیره میباشد.