کانکس پرتابل : کانکس پرتابل به کانکس گفته میشود که قابلیت جا به جایی را در چند مرحله داشته باشد .
کانکس پرتابل آرمکس بصورتی طراحی و ساخته میشوند که در هنگام بارگیری و حمل و تخلیه به دفعات، هرگز دچار آسیب نمیشوند چون استراکچر اصلی کانکس بصورتی طراحی شده که در قسمت عرضی و طولی کانکس از بادبند سازه استفاده شده است و این مهم باعث مقاومت بالای اسکلت کانکس در برابر نیروهای جانبی میگردد.
انواع کانکس پرتابل:
۱- کانکس سالنی
۲- کانکس چرخدار
۳- کانکس دو قو و چند قلو نصب در محل
۴- کانکس اداری
۵- کانکس کارگری
۶- کانکس فروشگاهی