کانکس مدرسه

کانکس مدرسه در برخی از استانها و شهرستانها که از لحاظ مسیر و صعب العبور بودن دچار مشکلات میباشند و یا نمی توان مصالح سنتی را به آنجا ارسال کرد بصورت پیش ساخته و کانکس پرتابل طراحی و ساخته میشوند.

پیشنهاد شرکت ارمکس جهت کانکس مدرسه با دیواره های ساندویچ پانل و نمای داخلی از دیوارپوش یا کچ برگ های کناف ایران میباشد.

کانکس مدرسه را میتوان بصورت یک کمپ آموزشگاهی با چند کلاس درس، سرویس بهداشتی، اتاق مدیریت، آبدارخانه، چندین کلاس آموزش درس، اتاق معلمان، نمازخانه و……. تولید نمود.

انواع کانکس مدرسه

  • کانکس مدرسه ثابت
  • کانکس مدرسه سیار
  • کمپ آموزشگاهی پیش ساخته با ساندویچ پانل
  • کانکس مدرسه مدرن