کانکس فست فود

کانکس فست فود یا کترینگ که نسل جدیدی از کانکس میباشد که با توجه به محدویت جا و عرضه غذا در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع کانکس فست فود

  • کانکس بستنی فروشی
  • کانکس کترینگ سیار
  • کانکس کبابی
  • کانکس ساندویچی
  • کانکس رستوران
  • کانکس سالن غذاخوری