کانکس سالن ورزشی
با توجه به کمبود فضا در بسیاری از شرکتها، مدارس،کارخانجات،مراکز دولتی و ….. جهت تامین فضای ورزشی بسیاری از مشتریان جهت ساخت سالن های ورزشی و مکانهای تمرینی از کانکس سالن ورزشی پیش ساخته استفاده مینمایند که این کانکس بصورت پیش ساخته و با متریال های گوناگون ساخته میگردند.
کانکس سالن ورزش کلیه اماکانات یک باشگاه ورزشی را داشته و دارای، سرویس حمام پیش ساخته، رختکن پیش ساخته، سرویس دسشویی پیش ساخته، سالن تمرین پیش ساخته، بوفه پیش ساخته و سالن انتظار پیش ساخته میباشد.
کانکس سالن ورزش بیشتر در بام و حیاط با متراژ گوناگون ساخته میشود .لطفا برای کسب اطلاعات کامل از قیمت فروش کانکس سالن ورزشی با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.