کانکس سالنی
شرکت آرمکس مجری، مشاور و طراح انواع کانکس سالنی با ابعاد و اندازه های مختلف با کاربری کانکس سالنی اداری، کانکس سالنی کارگاهی، کانکس سالنی کارگری، کانکس سالنی مدیریتی، کانکس سالنی انباری، کانکس سالنی خوابگاهی، کانکس سالنی بازیافت، کانکس سالنی حفاری، کانکس سالنی پانلی، کانکس سالنی سایدینگ، کانکس سالنی گالوانیزه، کانکس سالنی کنفرانس، کانکس سالنی مجالس، کانکس سالنی جلسات، کانکس سالنی مدرسه و ……. میباشد.