در فضاهای بزرگتر از ابعاد روتین کانکس ها، گاهی نیاز به ساخت کانکس دوقلو یا چند قلو می باشد, کانکس های چندقلو کانکس هایی هستند که به دلیل بزرگ بودن ابعاد در کارگاه ساخته می شوند و توسط تریلی یا کامیون حمل شده و به محل پروژه انتقال داده می شوند، در آنجا متخصصین ما این کانکس ها را به هم مونتاژ کرده و فضای اداری پیش ساخته شکل میگیرد.

کانکس دوقلو و چند قلو را میتوان هم بصورت کانکسی (گالوانیزه ) و هم بصورت پانلی طراحی و تولید نمود.

کانکس دوقلو و چند قلو را میتوان با کاربریهای گوناگون استفاده کرد.

کانکس دو قلو و چند قلو با کاربری مسکونی.

کانکس دو قلو و چند قلو با کاربری خوابگاهی.

کانکس دو قلو و چند قلو با کاربری سالن اجتماعات.

کانکس دو قلو و چند قلو با کاربری سالن غذا خوری.

کانکس دو قلو و چند قول با کاربری اداری.

کانکس دوقلو و چند قول با کاربری مدرسه .

کانکس دوقلو و چند قلو با کاربری کلینیک صحرایی.

کانکس دوقلو و چند قلو با کاربری کارگری.

کانکس دوقلو و چند قلو با کاربری سالن غذاخوری.

کانکس دوقلو و چند قلو با کاربری فروشگاهی .

در این نوع کانکس میتوان کلیه امکانات از قبیل سرویس بهداشتی، سرویس حمام و آشپزخانه را لحاظ نمود.