کانکس برجک نگهبانی
برجک نگهبانی کابردی بسیار موثری برای کارخانجات ، نهاد های دولتی، پادگانها، پارکها و …. دارد.برجک نگهبانی در چند تیپ مختلف طراحی و تولید میشوند :
۱-برجک نگهبانی با بدنه فلزی .
۲- برجک نگهبانی با بدنه شیشه ایی
۳-برجک نگهبانی با بدنه ورق گالوانیزه
۴-برجک نگهبانی با پایه
۵-برجک نگهبانی با ساندویچ پانل پلی یورتان
۶- برجک نگهبانی پیچ و مهره ایی
۷- برجک نگهبانی مرزبانی
۸- برجک نگهبانی دیده بانی