کانکس انباری : کانکس کاربری مختلفی را دارا میباشد که یکی از این کاربری ها کانکس انبار میباشد.کانکس انبار میتواند به عنوان کانکس انبار مواد مصرفی، کانکس انبار مواد بهداشتی، کانکس انبار لواز پزشکی، کانکس انبار کارگاه، کانکس انبار مواد دارویی، و ….. استفاده شود.
بیشتر ادارت و سازمانهای دولتی و مسکونی و تجاری که با کمبود فضا جهت انبار مواجه هستند بیشتر از کانکس انبار بصورت پیش ساخته استفاده مینمایند.

مزایایی استفاده از کانکس انباری:

۱- سرعت بالا در ساخت و اجرا
۲- قابلیت اضافه شدن بنا در هر متراژ و تعداد
۳- عایق صوتی و حرارتی
۴- قابلیت بالا در برابر نیروهای جانبی
۵- قابلیت باز و بست مجدد
برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه طراحی و ساخت با مهندسین مشاور ما تماس حاصل نمایید.