کانکس اتاق تمیز(کلین روم) : اتاق تمیز یا کلین روم سیستمی از ساختمان پیش ساخته میباشد که دارای طراحی خاص بوده و در این نوع کانکس یا ساختمان پیش ساخته از ساندویچ پانل های دو رو ورق صاف استفاده میگردد.
کلین روم مکانی بسیار تمیز است که از نظر ذرات معلق در هوا، گرد و غبار در حد میکرون و یزر میکرون، رطوبت، سرما، گرما و فشار میبایست تحت کنترل باشد.
کلین روم مصارف گوناگونی داشته و طبق سفارش و مصارف مشتریان عزیز طراحی و ساخته میگردد.