کانتینر ۲۰ فوت و ۴۰ فوت
کانتینر با دو اندازه ۲۰ فوت و ۴۰ فوت در ابعاد ۵۰/۲×۶ و ۵۰/۲×۱۲ طراحی و ساخته میشوند.ارتفاع کانتینر متغیر بوده و ارتفاع بیرونی کانتینر ۶۰/۲ و یا ۹۰/۲ میباشد. ورق بیرونی با ضخامت ۵۰/۱ یا ۲ دارای تخته کف روسی، شاسی ناودانی، دارای فیتینگ فابریکی آلمانی و دربها از نوع دو لنگه بازشو با نوار آببندی کامل میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت با مشاوران فروش ما تماس حاصل نمایید.