فرایند تولید کانکس
فرایند تولید کانکس به صورت ذیل میباشد
۱- طراحی نقشه و پلان کانکس
۲- اجرای استراکچر و مرحله ضد زنگ و نصب هوک بلتها جهت جابه جایی کانکس.
۳- مرحله نصب ورق های بدنه و سقف، عایق بندی، و نصب درب و پنجره ها.
۴- مرحله نصب اتصالات و دیوارپوشها، سیم کشی و اجرای تخته کف و کفپوش.
۵- مرحله اجرای قرنیز و نظافت کامل جهت بارگیری و بازدید خریدار محترم.