بازسازی کانکس (تعمیر کانکس)

آرمکس یکی از مراکز بزرگ در راستای تعمیرات انواع کانکس بوده و با توجه به بازدید به عمل آمده از کانکس کلیه جزییات به دفتر فنی ارائه میگردد پس از بررسی کامل پیش فاکتور مذکور با مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی جهت تعمیر کانکس به مشریان عزیز اعلام میگردد.

انواع تعمیرات کانکس:

  • تعمیر ورق بدنه
  • تعمیر دیوارپوش نمای داخلی بدنه
  • تعمیر تخته کف
  • تعمیر سیم کشی
  • تعمیر سیستم عایق بندی